Speciale aandachtsgroepen

Naast ons reguliere werk in de Basis GGZ bieden wij voor speciale groepen cliënten aparte trajecten aan. Deze trajecten worden niet gefinancierd door de zorgverzekeraars. Vaak, vooral bij coachingstrajecten, dragen werkgevers bij aan de kosten. We hebben gemeend deze trajecten aan te moeten bieden, omdat we van meerdere cliënten en/of verwijzers hoorden dat men behoefte had aan een dergelijk aanbod.

 

Coaching

Coaching is een vorm van individuele begeleiding en richt zich op (verbetering van) je persoonlijk functioneren. De focus ligt niet zozeer op psychische klachten, al is de scheidslijn niet altijd even duidelijk. Je loopt in je leven tegen situaties aan waarin je met jezelf geconfronteerd wordt. Het kan gaan om relaties, studie, werk, ethische kwesties, beperkingen of belangrijke keuzes die je moet maken. Onzekerheid en twijfel horen daarbij. Je maakt alles voor de eerste keer mee en geleidelijk leer je je eigen 'gebruiksaanwijzing' kennen. Coaching door een onafhankelijke sparring-partner kan een nuttige aanvulling zijn in dit proces.

 

Er zijn allerlei soorten coaches op de markt. Het feit dat wij psychologen zijn, betekent dat je een coach treft die veel ervaring heeft met het professioneel en verantwoord begeleiden van psychische processen. De coaching wordt bij ons gedaan door Esther Op 't Veld-van Hout of door Frank Op 't Veld.

 

Coaching draagt bij aan het versterken van je zelfvertrouwen, persoonlijke effectiviteit en autonomie. Naast het verkrijgen van inzicht is coaching gericht op gedragsverandering. Immers, wie niet waagt, wie niet wint. Verandering vindt plaats als je risico's durft te nemen en oude patronen durft te doorbreken. Coaching is doelgericht en afgebakend. In overleg bepalen we de specifieke doelen, de duur en de werkwijze. Bewustwording, zelfkennis en eigen verantwoordelijkheid zijn belangrijke elementen. De coach luistert, geeft feedback en stelt vragen. Op prikkelende wijze wordt je gestimuleerd om zélf je koers uit te zetten. Kosten zijn 125 € excl. BTW per gespreksessie. Meer weten? Neem contact met ons op!

 

Echtscheidingsadvies en beoordeling van kinderen en ouders

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Niet in de laatste plaats voor de kinderen. Bij hen kunnen in deze periode veel verschillende vragen en gevoelens opkomen, die soms moeilijk te plaatsen of verwerken zijn. Wij kunnen een inschatting maken van hoe het gedurende de echtscheiding met je kinderen gaat. Lukt het hen om te gaan met de emoties die de scheiding oproept? Welke vragen leven bij hen? Wat hebben ze nodig? Wat kunnen ouders of anderen hierin betekenen?

 

Voor het maken van een dergelijke inschatting bieden wij een beoordeling bij echtscheiding aan. Dit gesprek vindt plaats met beide ouders en hierin wordt met hen een inschatting gemaakt van de situatie en wordt een advies gegeven op basis van deze inschatting. De kosten van dit beoordelingsgesprek zijn 150 € (incl. BTW).

 

Wanneer een uitgebreidere inschatting wenselijk is, is dit uiteraard ook mogelijk. We zien dan ook de kinderen individueel, waarna een adviesgesprek met ouders volgt  In dit gesprek wordt aangegeven hoe de kinderen omgaan met de scheiding, waaraan behoefte is, wat ouders kunt doen en wat anderen kunnen doen. Mocht verdere hulp of behandeling nodig zijn wordt dit uiteraard aangegeven. De kosten hiervan zijn 400 € (incl. BTW). Ook wanneer je als ouder behoefte hebt aan een gesprek na scheiding kun je uiteraard bij ons terecht.  Bijvoorbeeld voor verwerking van de gebeurtenissen. Maar ook voor vragen rondom opvoeding,  verschillen in opvoedingsstijl, een nieuwe partner of een nieuw samengesteld gezin. Bel of mail ons als je meer wil weten!