psycholoog cuijk

Tarieven en vergoedingen

Volwassenen verzekerde zorg
Voor Basis GGZ-behandelingen die starten in 2024 hebben wij met alle verzekeraars een contract afgesloten. Een contract met een verzekeraar betekent voor jou als cliënt dat de behandeling na aftrek van het eigen risico (385 €) volledig wordt vergoed. De tarieven waarmee wij onze hulp vergoed krijgen, verschillen per verzekeraar. Daarom vermelden we ze hier ook niet; dat is een eindeloze lijst. Iedere verzekeraar betaalt ons een percentage van het zogenaamde NZA-tarief; dit is het tarief wat een gemiddelde praktijk zou moeten verdienen. Mocht je interesse hebben in het exacte tarief wat jouw eigen verzekeraar heeft afgesproken met ons dan kun je dit bij ons opvragen via het secretariaat

Om in aanmerking te komen voor vergoeding heb je een verwijzing van je huisarts nodig. Als we geen verwijzing van je huisarts hebben binnen gekregen, dan brengen we de gesprekken bij jou zelf in rekening.

Let op: niet alle hulp die wij bieden wordt vergoed. Dat is het geval als blijkt dat jouw hulpvraag niet past binnen de verzekerde zorg. De gesprekken worden dan bij jou zelf in rekening gebracht. UIteraard wordt dit van tevoren met je besproken. Lees hieronder meer hieronder het kopje 'volwassenen onverzekerde zorg'. 

Per 1-1-2022 is het systeem van vergoedingen van de GGZ volledig op de schop gegaan. We zijn vanuit het zogenaamde ZorgPrestatieModel (ZPM) gaan werken. Dat betekent voor jou als cliënt ook het één en ander. Je kunt je op de hoogte stellen van alle zaken om rekening mee te houden via deze pagina. Ook deze patiëntenfolder informeert je over de belangrijkste dingen. Wat vooral in het oog springt is dat voor sommige patiënten het eigen risico in meerdere jaren wordt belast. Je kunt alle informatie daarover hier vinden. 

We werken vanuit het systeem planning=realisatie. Dat betekent dat we standaard een duur van 45 minuten rekenen als er een afspraak wordt ingepland. Uitzondering daarop is als er een EMDR zitting wordt ingepland; voor deze zittingen wordt meestal een langere tijd gereserveerd. Slechts als een afspraak uiteindelijk meer dan 15 minuten korter of langer duurt wordt de standaardduur van een afspraak gewijzigd en uiteindelijk gedeclareerd.

Als je een gemaakte afspraak niet op tijd afzegt (24 uur van tevoren) wordt € 85,-  bij jou zelf in rekening gebracht. Let op: de verzekeraar vergoedt dit dan niet! Dit geldt in alle gevallen, dus ook als je onverhoopt ziek mocht worden. Van onze kant doen wij er alles aan om te zorgen dat je je afspraak niet vergeet. We sturen je 48 uur voor je afspraak een SMS op jouw bij ons bekende mobiele nummer met een herinnering.

Volwassenen onverzekerde zorg 
Niet alle problemen komen voor vergoeding in aanmerking. Zo zijn aanpassingsstoornissen en werkproblemen uitgesloten van vergoeding. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Helaas is ook relatietherapie uitgesloten van vergoeding door de verzekeraars en moet je dus de kosten hiervan zelf dragen. Uiteraard wordt dit voordat de behandeling start met je overlegd, zodat je altijd weet wat de eventuele kosten van een behandeling zullen zijn. 

Overigens is het wel een overweging waard om de kosten van een eventueel onvergoedde behandeling mee te nemen in je jaarlijkse belastingopgave onder het kopje 'zelfbetaalde medische kosten'. 
 
Het tarief dat we in dergelijke situaties in rekening brengen is in 2024 € 132,24 voor 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten verslagleggingstijd. Er wordt geen BTW in rekening gebracht over dit bedrag.

Jeugdzorg tot 18 jaar
Wij hebben contractafspraken met de gemeente Land van Cuijk voor het leveren van basis GGZ voor kinderen en jeugd tot 18 jaar. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen heb je wel een verwijzing van je huisarts of van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nodig. De vergoeding betekent voor jou dat er geen kosten bij je in rekening worden gebracht.