Carine

 ‘Zo lang ik mij kan herinneren heb ik al interesse gehad in wat mensen beweegt. Vanuit die interesse was mijn keuze voor het vakgebied van de psychiatrie en psychologie, waarin ik sinds 1995 werkzaam ben, vanzelfsprekend.  

In mijn behandelingen maak ik gebruik van verschillende methoden en werkwijzen, maar onze onderlinge afstemming in het contact en over de behandeling bepaalt mijns inziens voor een groot deel het behandelresultaat.  

Daarbij streef ik naar een gelijkwaardige, open relatie, waarin alles gezegd kan worden zonder dat daar over geoordeeld wordt. Op basis hiervan kunnen we onderzoeken wat veranderd mag worden, maar ook wat er moet blijven om weer op volle kracht te komen. De verbinding met jezelf hervinden, leven volgens de waarden die belangrijk voor je zijn, en het ontdekken dat je problemen niet definiëren wie je bent, zijn voor mij belangrijke uitgangspunten.’  

Carine Achterberg is GZ-psycholoog, ingeschreven in het register van de Wet Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG) onder nummer 49054335825. Carine is verder lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP). Haar kwaliteitsstatuut kun je hier inzien. Carine werkt bij ons als ZZP-er.