Het Zorgprestatiemodel: veel veranderingen in de vergoeding van onze zorg

Per 1 januari van het nieuwe jaar 2022 gaan er veel zaken veranderen in de manier waarop wij onze zorg declareren bij je verzekeraar. Nu is dat iets dat wij grotendeels op de achtergrond doen waar je als cliënt geen last van hebt. Maar de veranderingen betekenen wel degelijk ook iets voor onze cliënten. De voornaamste consequentie van de nieuwe manier van declareren is dat we eind dit jaar al onze behandelingen in één keer financieel formeel afsluiten. De behandeling zelf kan gewoon doorlopen. Doordat we op 31 december financieel afsluiten wordt het bedrag van alle sessies die je tot dan toe hebt gehad door de verzekeraar ten laste gebracht van je eigen risico van dit jaar 2021. 

In het nieuwe jaar gaan we geen behandeltrajecten meer declareren, maar wordt ieder gesprek apart in rekening gebracht, dat wordt ook wel uurtje-factuurtje genoemd. Het grote nadeel voor onze cliënten is dat de gesprekken die in het nieuwe jaar vallen ook weer onder het eigen risico van het nieuwe jaar worden afgerekend. In theorie kun je dus twee maal je eigen risico kwijt zijn voor één behandeling.

Wij zijn daar niet over te spreken, en dat geldt eigenlijk voor al onze collega's. Daarom is onze beroepsvereniging ook hiertegen in het geweer gekomen. Vooralsnog echter geldt de situatie zoals we die hierboven beschreven hebben. 

Wil je meer weten over het zorgprestatiemodel: kijk dan hier. De uitgebreide patiëntenfolder van de overheid vind je hier.