Annet

 

'De eerste jaren na mijn studie heb ik vooral gewerkt met kind en gezin in de specialistische ggz, later heb ik mij gericht op het werken met (jong) volwassenen en ouderen in de basis ggz. Ik maak gebruik van verschillende behandelvormen in de psychologie. De keuze voor een behandelvorm stem ik af op jouw vraag en klachten, persoonlijkheid, leeftijd en wensen en behoeften.

Ik heb veel respect voor ieders eigenheid en vind het belangrijk dat er in het gesprek een sfeer is van openheid en vertrouwen. Het is mijn ervaring dat er dan ruimte ontstaat voor nieuwe mogelijkheden, inzichten, antwoorden en oplossingen'.


Annet is GZ-psycholoog, ingeschreven in het BIG register onder nummer 39049607625. Zij is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Haar kwaliteitsstatuut kunt u hier inzien. Annet werkt o.a. met Cognitieve gedragstherapie, Mindfulness en ACT (Acceptance and Commitment Therapie). Speciale aandachtsgebieden zijn rouw en verlies, depressie en burnout.  (annet@psypraktijkoptveld.nl)