Tarieven en vergoedingen
 

Volwassenen verzekerde zorg

 
Wij hebben voor 2019 geen contract afgesloten met de volgende verzekeraars: VGZ (inclusief de labels Bewuzt,  IZA, IZZ, Univé, Zekur, UMC, United Consumers/VGZ), Menzis (inclusief de labels Anderzorg, Hema. PMA ) en IptiQ (inclusief de labels Promovendum, National Academic, Besured).  Met alle andere verzekeraars hebben we wel een contract gesloten.
 
De reden dat we met een aantal verzekeraars geen contract hebben gesloten ligt in het feit dat zij naar ons oordeel onvoldoende goede voorwaarden bieden aan ons als zorgaanbieders, waardoor wij ons werk niet naar onze maatstaven kunnen vervullen. Als we wèl een contract met je verzekeraar hebben afgsloten, declareren we de behandeling rechtstreeks bij je verzekeraar.
 
Als we geen contract met je verzekeraar hebben declareren we de gesprekken bij jou zelf. Dit gebeurt om praktische redenen standaard via email, nà afloop van de behandeling.
 
Je kunt dan vervolgens de nota doorzenden aan je verzekeraar en deze vergoedt dan een deel van de behandeling. Welk deel dit is verschilt per verzekeraar (meestal is dat ongeveer 60 tot 80 % van de kosten), maar ook per polis (soms zijn er aanvullingsfondsen die nog een extra vergoeding geven). Voor ons is het ondoenlijk om al deze verschillende situaties hier te vermelden. Daarom raden we je dringend aan om vóór je je bij ons meldt bij je verzekeraar te informeren over de hoogte van de vergoeding. Dan weet je tenminste waar je financieel aan toe bent en voorkom je na afloop van de gesprekken een finanicële kater. 
 
Als we wèl een contract hebben met jouw verzekeraar, sturen we de nota rechtstreeks naar de verzekeraar. Dit gebeurt na de behandeling. De verzekeraar vergoedt dan de zorg rechtstreeks naar de praktijk.
 
Om in aanmerking te komen voor vergoeding heb je een verwijzing van je huisarts nodig. Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt ook onder het verplichte eigen risico. In  2019 is het eigen risico € 385 per persoon.
 
Onder andere op basis van ernst en aard van je klachten delen wij je in bij een door de overheid vastgesteld traject: Kort, Middel, Intensief of Chronisch. Lees hier meer hierover. Na afloop van de behandeling wordt deze bij je verzekeraar of bij jou zelf gedeclareerd.
 
Als je een gemaakte afspraak niet op tijd afzegt (24 uur van tevoren) wordt € 75 bij jou zelf in rekening gebracht. Let op: de verzekeraar vergoedt dit dan niet! Dit geldt in alle gevallen, dus ook als je onverhoopt ziek mocht worden. Van onze kant doen wij er alles aan om te zorgen dat je je afspraak niet vergeet. We sturen je 48 uur voor je afspraak een SMS op jouw bij ons bekende mobiele nummer met een herinnering.
 
Op alle leveringen, betalingen en transacties zijn onze Algemene_betalings-_en_leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's Hertogenbosch, van toepassing.
 
Als we bij jou zelf declareren (in geval van geen contract) wil je natuurlijk weten welke bedragen worden gedeclareerd.  Dit zijn de tarieven in 2019:
 
- 18005 Onvolledig behandeltraject € 207,19
- 18001 BK GB GGZ kort € 507,62
- 18002 BM GB GGZ middel € 864,92
- 18003 BI GB GGZ intensief € 1356,25
- 18004 Ch GB GGZ chronisch: € 1251,70
 

Volwassenen onverzekerde zorg

Niet alle problemen komen voor vergoeding in aanmerking. Zo zijn aanpassingsstoornissen en werkproblemen uitgesloten van vergoeding. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Helaas is ook relatietherapie uitgesloten van vergoeding door de verzekeraars en moet je dus de kosten hiervan zelf dragen.
 
Het tarief dat we in dergelijke situaties in rekening brengen is in 2019 €105,25. De sessies worden aan het eind van de maand, via email, bij jou zelf gedeclareerd. Heb je bezwaar tegen declaratie per email, dan kun je dit melden bij de secretaresse.

 

Jeugdzorg tot 18 jaar

Wij hebben contractafspraken met alle  gemeenten in het Land van Cuijk voor het leveren van basis GGZ voor kinderen en jeugd tot 18 jaar. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen heb je wel een verwijzing van je huisarts of van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nodig.