Huisregels

Zoals overal waar gewerkt wordt gelden er ook bij ons enige regels die ervoor moeten zorgen dat één en ander zo soepel mogelijk verloopt. De huisregels zijn van toepassing op iedereen die bij ons in behandeling is.
 
Wij zijn verplicht bij een eerste afspraak met je te controleren of je bent wie je zegt dat je bent, met andere woorden wij moeten jouw identiteit vaststellen. Daarvoor hebben we een identiteitsbewijs nodig. Verder dien je ook een verwijsbrief van je huisarts aan ons te overleggen. Zonder deze bewijzen kan de hulp niet vergoed worden. De gesprekken worden dan automatisch bij jou zelf in rekening gebracht.
 
Wanneer je een ingeplande afspraak af wilt zeggen, dien je dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Wanneer de afspraak op maandag valt, geldt dezelfde regel. Laat je dit na en kom je niet opdagen, dan wordt 75 € bij je in rekening gebracht. Let op: de verzekeraar vergoedt dit dan niet! Dit geldt in alle gevallen, dus ook als je onverhoopt ziek mocht worden. Deze regel geldt voor alleen volwassenen, niet voor jeugdzorg. De reden hiervan is, dat er een psycholoog op je zit te wachten en daar voor ons de gewone praktijkkosten mee zijn gemoeid. Als kort tevoren een afspraak wordt afgezegd (of helemaal niet), kan deze tijd niet meer met een afspraak met een andere cliënt worden opgevuld.
 
Onze praktijk heeft geen crisisdienst. Dit betekent dat wij bijvoorbeeld in de weekenden niet bereikbaar zijn. Mocht je dus onverhoopt in een crisissituatie terecht komen terwijl je bij ons in behandeling bent, kun je dan geen beroep op ons doen. Je zult je dan moeten wenden tot de huisarts(enpost).
 
Als je een nota van onze praktijk ontvangt,  dien je deze binnen 14 dagen te voldoen. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk met de praktijk tot een aangepaste betalingsregeling te komen. Deze dient schriftelijk aangevraagd te worden, binnen veertien dagen na de verzending van de betreffende nota en omkleed met geldige redenen. Indien je langere tijd in gebreke blijft bij het voldoen van de nota's, dan zal na één herinnering een bedrag van € 15,- administratiekosten per nota worden doorberekend. Wordt de schuld dan nog niet voldaan, dan zal uiteindelijk en als laatste middel een incassobureau worden ingeschakeld.
 
Wij gaan ervan uit dat onze cliënten zich tegenover onze medewerkers volgens de algemene fatsoensnormen gedragen. Van onze kant doen we ons uiterste best om je mening of verhaal te respecteren en serieus te nemen. Verbaal of fysiek geweld binnen de praktijk wordt door ons niet geaccepteerd, en als dit aan de orde is, wordt je behandeling onmiddellijk door ons beëindigd. Wanneer wij dit nodig achten, wordt de politie door ons ingelicht. Overigens betekent dit niet dat je in gesprekken niet boos zou kunnen zijn. Het gaat erom dat je je onthoudt van agressief of bedreigend gedrag.
 
Wanneer je wil stoppen met de behandeling, zouden we het goed vinden dat je dit met jouw behandelaar bespreekt. Wij vinden het belangrijk om aandacht te schenken aan afscheid nemen en de behandeling zodoende op een goede manier af te sluiten.
 
Wij verzoeken je geen kinderen mee naar de praktijk te nemen, die geen rol spelen in de behandeling. In de wachtkamer hebben wij geen faciliteiten om kinderen langere tijd bezig te houden. In de sessie zelf kunt je als volwassen cliënt niet toekomen aan jezelf en je problemen als er kinderen aanwezig zijn. Uiteraard ligt dit anders als het kind zelf in behandeling is of als het hele gezin samen in behandeling is.
Hetzelfde geldt voor huisdieren; wij hebben geen mogelijkheden om dieren goed bezig te houden tijdens een behandeling en daardoor vormen dieren een afleiding van de zaken waar we mee bezig willen zijn in een behandeling.
 
Er wordt uiteraard niet gerookt op de psychologenpraktijk.