psycholoog cuijk

Huisregels

Zoals overal waar gewerkt wordt gelden er ook bij ons enige regels die ervoor moeten zorgen dat één en ander zo soepel mogelijk verloopt. De huisregels zijn van toepassing op iedereen die bij ons in behandeling is.

Als je je hebt aangemeld, kun je geen voorkeurtijden aangeven voor een intakegesprek. Je wordt twee keer telefonisch benaderd voor een afspraak. Wijs je ons voorstel twee keer af, dan zetten we je weer onderaan de wachtlijst. Als je eenmaal in behandeling bent, kun je in overleg met je behandelaar tot vervolgafspraken komen. 

Wij zijn verplicht bij een eerste afspraak met je te controleren of je bent wie je zegt dat je bent, met andere woorden wij moeten jouw identiteit vaststellen. Daarvoor hebben we een identiteitsbewijs nodig. Verder dien je ook een verwijsbrief van je huisarts aan ons te overhandigen. Zonder deze bewijzen kan de hulp niet vergoed worden. De gesprekken worden dan automatisch bij jou zelf in rekening gebracht.

Als je een gemaakte afspraak niet op tijd afzegt (24 uur van tevoren) wordt € 85,-  bij jou zelf in rekening gebracht. Let op: de verzekeraar vergoedt dit dan niet! Dit geldt in alle gevallen, dus ook als je onverhoopt ziek mocht worden. Van onze kant doen wij er alles aan om te zorgen dat je je afspraak niet vergeet. We sturen je 48 uur voor je afspraak een SMS op jouw bij ons bekende mobiele nummer met een herinnering.

Onze praktijk heeft geen crisisdienst. Dit betekent dat wij bijvoorbeeld 's avonds en in de weekenden niet bereikbaar zijn. Mocht je dus onverhoopt in een crisissituatie terecht komen, ook als je bij ons in behandeling bent, kun je geen beroep op ons doen. Je zult je dan in eerste instantie moeten wenden tot de huisarts(enpost).

Wij gaan ervan uit dat onze cliënten zich tegenover onze medewerkers volgens de algemene fatsoensnormen gedragen. Van onze kant doen we ons uiterste best om je mening of verhaal te respecteren en serieus te nemen. Verbaal of fysiek geweld binnen de praktijk wordt door ons niet geaccepteerd, en als dit aan de orde is, wordt je behandeling onmiddellijk door ons beëindigd. Wanneer wij dit nodig achten, wordt de politie door ons ingelicht. Overigens betekent dit niet dat je in gesprekken niet boos zou kunnen zijn. Het gaat erom dat je je onthoudt van agressief of bedreigend gedrag.

Wanneer je wil stoppen met de behandeling, zouden we het goed vinden dat je dit met jouw behandelaar bespreekt. Wij vinden het belangrijk om de behandeling op een goede manier af te sluiten.

Wij verzoeken je geen kinderen mee te nemen die geen rol spelen in de behandeling. In de wachtkamer hebben wij geen faciliteiten om kinderen langere tijd bezig te houden. In de sessie zelf kun je als volwassen cliënt niet toekomen aan jezelf en je problemen als er kinderen aanwezig zijn. Uiteraard ligt dit anders als het kind zelf in behandeling is of als het hele gezin samen in behandeling is.
Hetzelfde geldt voor huisdieren; wij hebben geen mogelijkheden om dieren goed bezig te houden tijdens een behandeling en daardoor vormen dieren een afleiding van de zaken waar we mee bezig willen zijn in een behandeling.

Er wordt uiteraard niet gerookt op de psychologenpraktijk.