psycholoog cuijk

Betaling

Volwassenen (vanaf 18 jaar) 
Als wij een contract hebben met jouw verzekeraar en de hulp valt onder de GB-GGZ, de generalistische basis GGZ, sturen we de nota rechtstreeks naar je verzekeraar (zie Tarieven en vergoedingen). Deze zal vervolgens met jou afrekenen: na aftrek van je eigen risico (385 €) krijg je de behandeling volledig vergoed.

Soms worden de gesprekken die je bij ons hebt, niet door je verzekeraar vergoed (bijvoorbeeld in het geval van relatietherapie). We declareren dan aan het eind van de maand via een mail met een link naar een beveiligde berichtenbox de gevoerde gesprekken. Hoe dit werkt zie je hier.

Op alle leveringen, betalingen en transacties zijn onze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's Hertogenbosch, van toepassing. 

Mocht je een probleem hebben met de tijdige betaling van je behandeling bij ons, kun je altijd een schriftelijk verzoek om een betalingsregeling indienen bij ons secretariaat. Als je dit tijdig doet, en je hebt ons akkoord voor een betalingsregeling binnen, voorkom je een incassoprocedure. 

Als je je niet aan de betalingstermijn houdt zullen we een incassoprocedure starten. Dit doen wij via Incassobureau Medicas Omnicas. Op het moment dat de incasso start, gelden de voorwaarden van het incassobureau, zie hier de voorwaarden

Jeugd (tot 18 jaar) 
De betaling van deze zorg vindt plaats via declaratie aan de gemeente. Er is geen eigen risico voor deze zorg.

Vragen en problemen rondom betaling? 
Specifiek voor financiële vragen over je behandeling of je facturen kun je terecht bij Inge Denkers. Zij is hiervoor te bereiken op 0485-316202 of via de e-mail.