psycholoog cuijk

Behandeling

Als de behandeling binnen de basis GGZ valt, dan is na de intake gekozen voor een korte, middellange of intensieve behandeling. Dat gebeurt op grond van de zogenaamde zorgvraagzwaarte. Dat betekent dat we inschatten hoeveel zorg jouw probleem nodig heeft om opgelost te kunnen worden.

Er zijn verschillende behandelmethoden die wij gebruiken. Hieronder zie je enige van die methoden.

Cognitieve gedragstherapie

Deze vorm van therapie gebruiken wij veel, omdat het de therapievorm is met de meeste wetenschappelijke basis. Cognitieve therapie gaat over je manier van denken en je emoties daarbij. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt en blijft makkelijker angstig, somber of geïrriteerd. In cognitieve therapie onderzoek je met de therapeut of die wijze van denken wel helemaal klopt. Wanneer blijkt dat je geneigd bent om te negatief over allerlei zaken te oordelen, zoek je samen uit welke manier van denken minder problemen met zich meebrengt. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en het ontwikkelen van positievere gedachten maakt de therapeut gebruik van specifieke oefeningen en huiswerkafspraken. De toekomst is hierbij belangrijker dan het verleden. Meer info staat hier.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden. EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode. Meer info staat hier.

Relatietherapie: Emotionally Focused Therapy

Als je al langere tijd het gevoel hebt moeilijk contact te kunnen krijgen met je partner en er terugkerende ruzies zijn die steeds op niets uitlopen, is het misschien een goed idee om eens een behandelaar in jullie gesprek te betrekken. Er is al vaker geopperd dat een jaarlijkse relatie- ‘APK’ bij een relatietherapeut voor ieder stel goed zou kunnen zijn. Feit is dat veel problemen in relaties voorkomen kunnen worden door betere communicatievaardigheden, meer intimiteit, beter wederzijds begrip, en de vaardigheid om elkaar een veilig gevoel te geven. In een behandeling kun je dit beiden leren.  De behandeling is gebaseerd op het beroemde boek 'Hou me vast' van Sue Johnson. De therapievorm heet Emotionally Focussed Couple Therapy (EFT) en gaat vooral over de manier waarop mensen zich aan elkaar hechten, en welke problemen zich daarbij voordoen.